Tag Archives: đăng ký thành lập doanh nghiệp

Tìm hiểu về các quy định về trụ sở chính của doanh nghiệp

quy-dinh-ve-tru-so-chinh-cua-doanh-nghiep-2

Quy định về trụ sở chính của doanh nghiệp đã được nêu rõ tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP Quy định về đăng ký doanh nghiệp, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT và Luật Doanh nghiệp 2014. Dưới đây, Hanoi Office sẽ cung cấp cho bạn những quy định về trụ sở chính của doanh nghiệp. 1. Trụ sở […]